Undebau Llafur

Mae’r Undebau Llafur a ganlyn yn perthyn i’r TUC ac yn cael eu cynrychioli yng Nghymru, lle bo’n briodol, gan Wales TUC Cymru.