Sefydliadau Gwleidyddol: Llundain

Cynulliad Llundain

Cynulliad Llundain

City Hall, Llundain
© H Eason

Mae gan Gynulliad Llundain 25 o aelodau sy’n cael eu hethol o dan y system aelodau ychwanegol. Mae’r Cynulliad yn craffu ar weithgareddau Maer Llundain ac mae’n gallu ymchwilio i faterion eraill sydd o bwys i bobl Llundain, cyhoeddi eu canlyniadau a’u hargymhellion, a gwneud cynigion i’r Maer.