Sefydliadau Gwleidyddol: Gogledd Iwerddon

Cynulliad Gogledd Iwerddon | Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon | Swyddfa Gogledd Iwerddon

Cynulliad Gogledd Iwerddon

Mae gan Gynulliad Gogledd Iwerddon bŵer i ddeddfu mewn ystod eang o feysydd nad ydyn nhw wedi’u cadw’n bendant ar gyfer Senedd y Deyrnas Unedig, ac i benodi Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon.

Corff un siambr sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd yw’r Cynulliad ac mae ganddo 108 o aelodau (sy’n cael eu hadnabod fel Aelodau’r Cynulliad Deddfwriaethol neu MLAs). Maen nhw’n cael eu hethol o dan gynrychiolaeth gyfrannol drwy ddull y bleidlais sengl drosglwyddadwy).


Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon

Mae Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon yn cynnwys Prif Weinidog, Dirprwy Brif Weinidog ac 11 o Weinidogion eraill.


Swyddfa Gogledd Iwerddon

Swyddfa Gogledd Iwerddon sy’n gyfrifol am oruchwylio setliad datganoli Gogledd Iwerddon a chynrychioli buddiannau Gogledd Iwerddon ar lefel Llywodraeth y Deyrnas Unedig a buddiannau Llywodraeth y Deyrnas Unedig yng Ngogledd Iwerddon.