Sefydliadau Gwleidyddol: Yr Alban

Senedd yr Alban | Llywodraeth yr Alban | Swyddfa’r Alban

Senedd yr Alban

senedd yr alban

Mae iddi 129 o aelodau sy’n cael eu hadnabod fel MSPs (Aelodau o Senedd yr Alban) ac sy’n cael eu hethol am gyfnod o bedair blynedd o dan system cynrychiolaeth gyfrannol aelodau cymysg. Mae 73 o etholaethau daearyddol unigol, bob un yn cael ei chynrychioli gan MSP ac wyth rhanbarth ychwanegol sy’n ethol saith MSP yr un.

Deddf yr Alban 1998 (Saesneg) a sefydlodd y senedd bresennol a nodi ei phwerau fel deddfwrfa ddatganoledig. Cafodd pwerau ychwanegol eu datganoli o dan Ddeddf yr Alban 2012 (Saesneg).


Llywodraeth yr Alban

Cafodd Llywodraeth yr Alan ei sefydlu ym 1999 ar ôl yr etholiadau cyntaf i Senedd yr Alban. Cafodd y weinyddiaeth bresennol ei ffurfio ar ôl etholiadau mis Mai 2011 a’i haelodau yw Prif Weinidog yr Alban a chabinet o wyth aelod.


Swyddfa’r Alban

Swyddfa’r Alban sy’n rheoli materion datganoli o ddydd i dydd rhwng San Steffan a Holyrood.