Sefydliadau Gwleidyddol: Y Deyrnas Unedig

Senedd y Deyrnas Unedig: cyffredinol | Tŷ’r Cyffredin | Tŷ’r Arglwyddi | Llywodraeth Ei Mawrhydi

 

Senedd y Deyrnas Unedig: cyffredinol


St_Stephen's_Clock_Tower

Delwedd CC drwy garedigrwydd Senedd y Deyrnas Unedig . (Parliamentary copyright images are reproduced with the permission of Parliament)

Tŷ’r Cyffredin

Mae gan Dŷ’r Cyffredin 650 o Aelodau Seneddol (ASau), bob un yn cynrychioli un etholaeth.


Tŷ’r Arglwyddi

Mae aelodau’r Tŷ’r Arglwyddi yn cael eu hadnabod hefyd fel "Arglwyddi Seneddol". Does gan Dŷ’r Arglwyddi ddim nifer penodedig o aelodau.


Llywodraeth Ei Mawrhydi

Ar hyn o bryd mae gan y Deyrnas Unedig lywodraeth Geidwadwyr, a gafodd ei ffurfio ar 9 Mai 2015.

Y Cabinet

Adrannau