Sectorau Allweddol

Mae Llywodraeth Cymru wedi dynodi sectorau busnes penodol y mae’n credu eu bod yn allweddol i economi Cymru. Mae dolenni i wybodaeth gan Busnes Cymru am y sectorau hyn ar gael isod.

Adeiladu

Bwyd a ffermio

Diwydiannau Creadigol

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Gwyddorau Bywyd

Twristieath

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Ynni a’r Amgylchedd

Y Sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch