Cyflwyniad

Cafodd Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru (WSPU) ei sefydlu gan sefydliadau sy’n cynrychioli busnes a TUC Cymru i ddarparu:

  • Gwasanaethau monitro a gwybodaeth sy’n cynnig crynodebau o weithgareddau Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n berthnasol i’r partneriaid cymdeithasol.
  • Cyngor i adrannau polisi Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus am y ffordd orau i ymgynghori â’r partneriaid cymdeithasol a’u cynnwys nhw wrth ddatblygu polisïau a’u rhoi ar waith

 

Mae WSPU yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Mae’r cyllid at weithgareddau WSPU yn cael ei ddarparu drwy gontract â Llywodraeth Cymru sydd wedi’i gaffael ar sail fasnachol.