Y Cynllun busnes

Mae adran 75 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru lunio cynllun sy’n nodi sut mae’n bwriadu ymgynghori â byd busnes (gan gynnwys undebau llafur).

Mae’r Cynllun Busnes yn nodi’r egwyddorion ar gyfer ymgysylltu’n effeithiol â’r partneriaid cymdeithasol ac mae’n cadarnhau mor bwysig yw Cyngor Datblygu’r Economi (sef y Cyngor Partneriaeth Busnes gynt).


Cynllun Busnes Gweinidogion Cymru