Cyllid Ewropeaidd

baner ewropeaidd

Y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd

Mae’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yn cael eu rheoli yng Nghymru gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru


Mae gwybodaeth gyffredinol am Gyllid Ewropeaidd ar gael oddi wrth y Comisiwn Ewropeaidd (dolen i'r wefan Saesneg).