Cydnabod Delweddau

1. Pont Gludo Casnewydd

© Copyright Hywel Williams a trwyddedwyd o dan Creative Commons Licence CCbySA2.0 http://www.geograph.org.uk/reuse.php?id=19234

2. Swyddfa'r Doc, Y Barri

Gan Cath Mudford (ei gwaith ei hun) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], drwy Wikimedia Commons

3. Traphont Ddŵr Pontcysyllte

"WalesC0047" gan Uwchlwythwr Gwreiddiol Akke yn en.wikipedia - Uwchlwythwyd y wreiddiol i en.wikipedia (mae pob enw defnyddiwr isod yn cyfeirio at en.wikipedia):2005-05-14 21:40 Akke 2048×1536×8 (612902 bytes) Pontcysyllte Aquaduct. Trwyddedwyd o dan CC BY-SA 2.0 drwy Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WalesC0047.jpg#/media/File:WalesC0047.jpg

4. Pont y Borth

"Menai Suspension Bridge". Uwchlwythwr gwreiddiol Mick Knapton yn en.wikipedia. Original source: Personal Photograph taken by Mick Knapton. Twyddedwyd o dan CC BY-SA 3.0 drwy Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Menai_Suspension_Bridge.jpg#/media/File:Menai_Suspension_Bridge.jpg

5. Amffitheatr Caerllion

Gan en:User:Greenshed (wedi’i gopïo oddi ar en:Image:Caerleon Amphitheatre.jpg) [Public domain], drwy Wikimedia Commons http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Caerleon_Amphitheatre.jpg/1024px-Caerleon_Amphitheatre.jpg

6. Big Pit, Blaenafon

"Wales blaenavon bigpit" gan Steinsky. Trwyddedwyd o dan CC BY-SA 2.5 drwy Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wales_blaenavon_bigpit.jpg#/media/File:Wales_blaenavon_bigpit.jpg

7. Eglwys St Saviour Church, Sblot, Caerdydd

"St Saviour's Church, Cardiff" gan John Grayson. Trwyddedwyd o dan CC BY-SA 2.0 drwy Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Saviour%27s_Church,_Cardiff.jpg

8. Park Bute, Caerdydd

© H. Eason 2009 Cedwir Pob Hawl

9. Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

© H. Eason 2009 Cedwir Pob Hawl

10. Aberystwyth Promenade

"Promenâd Aberystwyth" gan Darren Wyn Rees – Cyhoeddwyd gan Aberdare Blog. Trwyddedwyd o dan CC BY-SA 3.0 drwy Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AberystwythPromenade.jpg#/media/File:AberystwythPromenade.jpg

11. Pier Llandudno

© H. Eason 2010 Cedwir Pob Hawl

12. Gwaith Haearn Dowlais

RAY JONES [CC BY-SA 2.0], drwy Wikimedia Commons

13. Siop Gwalia, Sain Ffaga

© H. Eason 2012 Cedwir Pob Hawl

14.Pont Gludo Casnewydd

© Copyright Hywel Williams. Trwyddedwyd o dan Creative Commons Licence CCbySA2.0 http://www.geograph.org.uk/reuse.php?id=19234

15. Eryri

© H. Eason 2010 Cedwir Pob Hawl

16. Gerddi Alexandra, Caerdydd

© H. Eason 2015 Cedwir Pob Hawl

17. Marina Abertawe

© H. Eason 2014 Cedwir Pob Hawl

18. Llyn y Fan Fawr, Brecon Beacons

Blisco drwy English language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

19. Promenâd Llandudno

© H. Eason 2010 Cedwir Pob Hawl

20. Glannau Sblot, Caerdydd

© H. Eason 2014 Cedwir Pob Hawl


Rydyn ni wedi ceisio’n gorau glas i briodoli’r delweddau a manylion yr hawlfraint yn gywir. Er hynny, os ydych yn credu bod camgymeriad yn yr wybodaeth a roddwyd, cysylltwch â ni.