Sut rydyn ni’n defnyddio cwcis

1. Cyflwyniad

1.1 Mae’n gwefan ni’n defnyddio cwcis.

2. Ynghylch cwcis

2.1 Mae cwci yn ffeil sy’n cynnwys dynodwr (cyfres o lythrennau a rhifau) sy’n cael ei anfon gan weinydd gwe a’i storio gan y porwr. Wedyn mae’r dynodwr yn cael ei anfon yn ôl at y gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gofyn am dudalen oddi ar y gweinydd.

2.2 Gall cwcis fod yn gwcis "parhaus" neu’n gwcis "sesiwn": bydd cwci parhaus yn cael ei storio gan borwr gwe ac yn aros yn ddilys tan y dyddiad sydd wedi’i osod iddo ddod i ben, oni bai ei fod yn cael ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad hwnnw; ar y law arall, bydd cwci sesiwn yn dod i ben ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr, pan fydd y porwr gwe’n cael ei gau.

2.3 Nid yw cwcis fel arfer yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy’n adnabod defnyddiwr yn bersonol. Dydyn ni ddim yn storio gwybodaeth bersonol oddi wrthoch chi.

2.4 Gall cwcis gael eu defnyddio gan weinyddion gwe i adnabod ac olrhain defnyddwyr wrth iddyn nhw symud o gwmpas tudalennau gwahanol ar wefan ac adnabod defnyddwyr sy’n dod yn ôl i wefan.

3. Ein cwcis ni

3.1 Rydyn ni’n defnyddio cwcis dadansoddi ar ein gwefan.

3.2 Rydyn ni’n defnyddio Google Analyticsi ddadansoddi sut mae’n gwefan yn cael ei defnyddio.

3.3 Mae’n darparwr gwasanaethau dadansoddi yn cynhyrchu gwybodaeth ystadegol a gwybodaeth arall am sut mae’r wefan yn cael ei defnyddio drwy gyfrwng cwcis.

3.4 Mae’r wybodaeth sy’n cael ei chynhyrchu ynglŷn â’n gwefan yn cael ei defnyddio i greu adroddiadau am sut mae’n gwefan yn cael ei defnyddio.

4. Blocio cwcis

4.1 Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu ichi wrthod defnyddio cwcis; er enghraifft:
(a)     yn Internet Explorer (fersiwn 10) gallwch flocio cwcis drwy ddefnyddio’r gosodiadau sy’n rhwystro trafod cwcis sydd ar gael drwy glicio ar "Tools", "Internet Options", "Privacy" ac wedyn "Advanced";
(b)     yn Firefox (fersiwn 24) gallwch flocio pob cwci drwy glicio ar "Tools", "Options", "Privacy", dewis "Use custom settings for history" o’r gwymplen, a dileu’r tic gyferbyn ag "Accept cookies from sites"; ac
(c)     yn Chrome (fersiwn 29), gallwch flocio pob cwci drwy fynd i’r ddewislen "Customise and control", a chlicio ar "Settings", "Show advanced settings" a "Content settings", ac wedyn dewis "Block sites from setting any data" o dan y pennawd "Cookies".

4.2 Bydd blocio pob cwci’n cael effaith andwyol ar y gallu i ddefnyddio llawer o wefannau.

5. Dileu cwcis

5.1 Gallwch ddileu cwcis sydd eisoes wedi’u storio ar eich cyfrifiadur; er enghraifft:
(a)     yn Internet Explorer (fersiwn 10), rhaid ichi ddileu ffeiliau cwcis â llaw (mae cyfarwyddiadau ar sut i wneud hyn ar gael yn http://support.microsoft.com/kb/278835) (Saesneg);
(b)     yn Firefox (fersiwn 24), gallwch ddileu cwcis drwy glicio ar "Tools", "Options" a "Privacy", wedyn dewis "Use custom settings for history", clicio ar "Show Cookies", ac wedyn clicio "Remove All Cookies"; a
(c)     yn Chrome (fersiwn 29), gallwch ddileu pob cwci drwy fynd i’r ddewislen "Customise and control", a chlicio ar "Settings", "Show advanced settings" a "Clear browsing data", ac wedyn dewis "Delete cookies and other site and plug-in data" cyn clicio ar "Clear browsing data".

5.2 Bydd dileu cwcis yn cael effaith andwyol ar y gallu i ddefnyddio llawer o wefannau.

6. Rhagor o wybodaeth

6.1 I gael rhagor o wybodaeth am ein polisi ynghylch cwcis, cysylltwch â ni.