Aelodau’r Cynulliad a etholwyd i’r PUMED Cynulliad

Rhestr yw'r canlynol o’r Aelodau a gafodd eu hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Etholaethau | Rhanbarthau

O ran gwybodaeth yn unig y mae dolenni allanol wedi’u darparu. Nid yw WSPU yn gyfrifol am gynnwys na chywirdeb unrhyw rai o’r dolenni hyn ac nid yw’n ardystio’r gwefannau sydd wedi’u rhestru.

Llafur Cymru | Plaid Cymru | Ceidwadwyr Cymreig | UKIP | Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Etholaethau

Aberafan: David Rees (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Aberconwy: Janet Finch-Saunders (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan y Ceidwadwyr Cymreig, Wikipedia, Twitter )

Abertawe, Dwyrain: Mike Hedges (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Abertawe, Gorllewin: Julie James (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Alun a Glannau Dyfrdwy: Carl Sargeant (ymadawedig 7.11.2017) (Wikipedia): Jack Sargeant (etholwyd 7.2.18) (Wikipedia, Twitter)

Arfon: Sian Gwellian (gwefan Plaid Cymru, Twitter, Wikipedia)

Blaenau Gwent: Alun Davies (gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia,Twitter)

Bro Morgannwg: Jane Hutt (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Brycheiniog a Sir Faesyfed: Kirsty Williams (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Wikipedia, Twitter)

Caerdydd, Canol: Jenny Rathbone (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Caerdydd, De a Phenarth: Vaughan Gething (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Caerdydd, Gogledd: Julie Morgan (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Caerdydd, Gorllewin: Mark Drakeford (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Caerffili: Hefin David (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Caerfyrddin Dwyrain a Dinefwr: Adam Price (gwefan Plaid Cymru, Wikipedia, Twitter)

Caerfyrddin Gorllewin a De Sir Benfro: Angela Burns (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan y Ceidwadwyr Cymreig, Wikipedia, Twitter)

Casnewydd, Dwyrain: John Griffiths (gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Casnewydd, Gorllewin: Jayne Bryant (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru,Wikipedia,Twitter)

Castell-nedd: Jeremy Miles (gwefan yr Aleod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Ceredigion: Elin Jones (gwefan Plaid Cymru, Wikipedia,Twitter)

Clwyd, De: Ken Skates (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Clwyd, Gorllewin: Darren Millar (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan y Ceidwadwyr Cymreig, Wikipedia,Twitter)

Cwm Cynon: Vikki Howells (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia,Twitter)

Delyn: Hannah Blythyn (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Dwyfor Meirionydd: Dafydd Elis-Thomas (Wikipedia, Twitter) (Nawr yn eistedd fel annibynnol)

Dyffryn Clywd: Ann Jones (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Gŵyr: Rebecca Evans (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Islwyn: Rhianon Passmore (gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Llanelli: Lee Waters (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Merthyr Tudful a Rhymni: Dawn Bowden (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Mynwy: Nick Ramsay (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan y Ceidwadwyr Cymreig, Wikipedia, Twitter)

Ogwr: Huw Irranca-Davies (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Pen-y-bont ar Ogwr: Carwyn Jones (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Pontypridd: Mick Antoniw (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia,Twitter)

Preseli Sir Benfro: Paul Davies (gwefan yr Aelod ei hun, Welsh Conservatives' site, Wikipedia, Twitter)

Rhondda: Leanne Wood (gwefan Plaid Cymru, Wikipedia, Twitter)

Sir Drefaldwyn: Russell George (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan y Ceidwadwyr Cymreig, Wikipedia, Twitter)

Torfaen: Lynne Neagle (gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Wrecsam: Lesley Griffiths (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Ynys Môn: Rhun ap Iorwerth (gwefan Plaid Cymru, Wikipedia, Twitter)


Seddi Rhanbarthol

Canol De Cymru

Andrew R T Davies (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan y Ceidwadwyr Cymreig, Wikipedia,Twitter)

Neil McEvoy (Wikipedia, Twitter)(Nawr yn eistedd fel annibynnol)

Gareth Bennett (gwefan yr Aelod ei hun, Wikipedia, Twitter)

David Melding (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan y Ceidwadwyr Cymreig, Wikipedia, Twitter)


Canolbarth a gorllewin Cymru

Joyce Watson (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan Plaid Lafur Cymru,Wikipedia, Twitter)

Eluned Morgan (gwefan Plaid Lafur Cymru, Wikipedia, Twitter)

Simon Thomas (gwefan Plaid Cymru, Wikipedia) (Ymddiswyddodd - 25.7.18): Helen Mary Jones (Dychwelyd - 2.8.18) (Wikipedia, Twitter)

Neil Hamilton (gwefan yr Aelod ei hun,Wikipedia, Twitter)


Dwyrain De Cymru

Mark Reckless (Wikipedia, Twitter)(Nawr yn cynrychioli'r Blaid Brexit)

David Rowlands (Wikipedia, Twitter)(Nawr yn cynrychioli'r Blaid Brexit)

Mohammed Asghar (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan y Ceidwadwyr Cymreig, Wikipedia, Twitter)

Steffan Lewis (Wikipedia, Twitter) (ymadawedig 11.1.2019): Delyth Jewell (Dychwelyd - 8.2.2019)(Wikipedia, Twitter)


Gogledd Cymru

Nathan Gill (Wikipedia, Twitter) (Ymddiswyddodd - 27.12.17) Disodlwyd gan Mandy Jones (Wikipedia, Twitter) (Nawr yn cynrychioli'r Blaid Brexit )

Michelle Brown (Wikipedia, Twitter) (Nawr yn eistedd fel annibynnol)

Llyr Gruffydd (gwefan Plaid Cymru, Wikipedia, Twitter)

Mark Isherwood (gwefan yr Aelod ei hun, gwefan y Ceidwadwyr Cymreig, Wikipedia, Twitter)


Gorllewin De Cymru

Bethan Sayed (Wikipedia,Twitter)

Dai Lloyd (gwefan yr Aelod ei hun, Wikipedia, Twitter)

Suzy Davies (gwefan yr Aelod ei hun , gwefan y Ceidwadwyr Cymreig, Wikipedia, Twitter)

Caroline Jones (Wikipedia, Twitter)(Nawr yn cynrychioli'r Blaid Brexit )