Y busnes sydd ar y gweill yn y Cynulliad

Mae’r adroddiadau ar y busnes sydd ar y gweill yn y Cynulliad (Saesneg yn unig) yn cael eu diweddaru yma bob dydd Gwener fel arfer. Maen nhw fel arfer yn amlinellu’r busnes sydd wedi’i amserlennu ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol am y bythefnos nesaf.

I gael mwy o’r newyddion diweddaraf am fusnes Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol, dilynwch ein ffrwd Twitter.