Amdanon Ni

Mae Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru (WSPU) yn bodoli er mwyn gwella’r modd y mae sefydliadau sy’n cynrychioli busnes yng Nghymru a TUC Cymru (y partneriaid cymdeithasol) yn ymwneud â Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’n darparu gwybodaeth am weithgareddau Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru i’r partneriaid cymdeithasol ac mae hefyd yn fan cyswllt canolog i’r partneriaid cymdeithasol a Llywodraeth Cymru.

Mae gwasanaethau WSPU yn cael eu darparu o dan gontract sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Aelodau’r WSPU yw’r CBI, Siambrau Cymru, yr EEF, yr FPB, yr FSB a TUC Cymru.


Cliciwch yma i gysylltu â WSPU.